Namminiilivinnissaq partiit akornanni unammissutissaanngilaq!

“…Kalaallit ataatsimoorlutik – ikioqatigiillutik anguniagassarivaat, taannalu aqqutissatuarivarput…” taama ilaatigut oqarpoq Siumut sinnerlugu Inatsisartunut ilaasortaq Vivian Motzfeldt, aamma Tunngaviusumik inatsisiliornissamut isumalioqatigiissitami siulittaasuusoq.

Ippassaani apriilip ulluisa 10.-ani Qaqortumi Inatsisartunut KNR-ip aaqqissugaanik qineqqusaartitsinermi, namminiilivinnisaq pillugu oqaatigisai uani takusinnaavatit:


Qaqortumi qineqqusaarneq tamakkiisoq takoqqikkusukkukku, aajuku periarfissat:

Immikkoortoq siulleq: Qaqortumi qineqqusaarneq Imm. 1

Immikkoortup aappaa: Qaqortumi qineqqusaarneq Imm. 2

Forfatningskommissionen er etableret. Constitutional Commission established.

Da Inatsisartut og Naalakkersuisut har besluttet, at der udarbejdes en forfatning for Grønland, nedsættes en forfatningskommission. Grundstøbningen af Grønlands mest grundlæggende lov er nu startet. Det bliver første gang Grønland skal gennemgå en demokratisk forfatningsproces, hvor folket tages med på råd.  

Forfatningskommissionen sammensættes ud fra et ønske om at skabe en politisk bredt repræsenteret kommission. Forfatningskommissionen består af syv medlemmer og er sammensat, så alle partier er repræsenteret forholdsmæssigt efter deres størrelse i Inatsisartut. Partierne i Inatsisartut er blevet bedt om at indstille medlemmer til Forfatningskommissionen.

De følgende er udnævnt:

Forkvinde: Vivian Motzfeldt (Siumut)

Næstforkvinde: Ane Hansen (Inuit Ataqatigiit)

Medlemmer: Jess Svane (Siumut), Mimi Karlsen (Inuit Ataqatigiit), Per Rosing-Petersen (Partii Naleraq), Mala Høy Kúko (Atassut)…

Læs hele Naalakkersuisut’s pressemeddelelse her: http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2017/04/260417-Forfatningskommiss-etableret

Tunngaviusumik inatsisissaq pillugu isumalioqatigiissitaq pilersinneqarpoq

Inatsisartut Naalakkersuisullu tunngaviusumik inatsisissamik suliaqartoqarnissaanik aalajangiisimammatta tunngaviusumik inatsisissaq pillugu isumalioqatigiissitamik pilersitsipput. Kalaallit Nunaata tunngaviusumik inatsisissaata tunngavissaanik suliaqarneq aallartippoq. Aatsaat Kalaallit Nunaanni inuiaat oqartussaaqataanerat aqqutigalugu inatsimmik tunngaviusumik suliaqartoqarnialerpoq.

Isumalioqatigiissitami politikkikkut atituumik aallartitaqarfiunissaa kissaatigalugu isumalioqatigiissitaq katitigaassaaq. Isumalioqatigiissitami ilaasortat arfineq-marluupput, partiillu Inatsisartuni ilaasortaatitai naapertorlugit agguataagaapput. Inatsisartuni partiit isumalioqatigiissitamut ilaasortassanik inassuteqaqquneqarput.

Ukulu ilaasortanngortinneqarput:

Siulittaasoq: Vivian Motzfeldt (Siumut)

Siulittaasup tullia: Ane Hansen (Inuit Ataqatigiit)

Ilaasortat: Jess Svane (Siumut), Mimi Karlsen (Inuit Ataqatigiit), Per Rosing-Petersen (Partii Naleraq), Mala Høy Kúko (Atassut)…

Naalakkersuisut nalunaarutaat tamakkiisoq uani atuarsinnaavat:
http://naalakkersuisut.gl/kl-GL/Naalakkersuisut/Pisut/2017/04/260417-Forfatningskommiss-etableret