Reuters: “United States keen to invest strategically in Greenland.”

“…COPENHAGEN (Reuters) – The United States wants to invest in Greenland to enhance its “military operational flexibility and situational awareness”, its Department of Defense (DoD) said on Monday.

Greenland is strategically important for the U.S. military and its ballistic missile early warning system, as the shortest route from Europe to North America goes via the Arctic island.

The U.S. intends to “pursue potential strategic investments vigorously, including investments that may serve dual military and civilian purposes”, the DoD said in a statement published by the U.S. Embassy in Copenhagen…”

Read the rest of the article here: Reuters article – US keen to invest strategically in Greenland

OLFI: “Danmark budgetterer kun 1 pct. af BNP på forsvaret”

NATO-mi ilaasortat isumaqatigiissutaat tassaavoq BNP-ip 2%-ia nunat ilaasortat tamarmik atortassagaat.  Taamaalilluni Danmark ukiumut 20 mia. kr.-it (ukiut tamarluinnaasa) sipaarutigisarpaat – Nato-mut pisussaaffimminnut naleqqiullugu. Taakku sipaarutit ilaat pinngitsooratik aamma Nunatta naalagaaffeqatigiinneranit aallaaveqarput – soorunami.

Aajuna atuagassaq:
http://olfi.dk/2016/03/03/danmark-budgetterer-kun-1-pct-af-bnp-paa-forsvaret/

 

Nunarput qaffassaatigalugu DK-p ukiorparujussuarni NATO-mi sipaaruteqarnera

Danmarkip illersornissamut aningaasartuutigisassaraluani – NATO-mi ilaasortat qangaaniilli isumaqatigiissutaat naapertorlugu – ukiuni amerlaqisuni sipaarutigisarsimagai – kigumut aasiit saqqummeqqippoq. Kiisa ameerikkarmiut kanngusaarisalerput.

Aallakaatitami oqalugiaatip 4 min. 30 sek-illu ingerlaneranniit takusariaqarpoq.

Tusagassiorfik: USA-p Kinallu Nunatsinneeqatigiinnissaat Løkkep annilaangagaa.

“…Kangilinnguit ammaqqinneqarnissaat pillugu Løkkep siunnersuutaa Foketingimi amerlanerussuteqartunit aasaq taperserneqarpoq. Taama aalajangernermi kalaallit politikerii akuutinneqanngillat…”

Tamaat uani atuarneqarsinnaavoq: http://knr.gl/kl/nutaarsiassat/usa-p-kinallu-nunatsinneeqatigiinnissaat-løkkep-annilaangagaa

 

De økonomiske aspekter i forbindelse med USA’s militære tilstedeværelse i Grønland.

Abstract

Dette paper behandler de økonomiske aspekter i forbindelse med USA’s militære tilstedeværelse i Grønland.

I et arbejdspapir udgivet i NORS-skrift-serie fra Roskilde Universitetscenter er der gennemført en indledende undersøgelse. I arbejdspapiret forsøges det sandsynlig- gjort, at Danmark har kunnet indregne udgifterne til Grønland og Færøerne i lan- dets samlede tilskud til NATO’s byrdefordeling, men samtidig pointeres det, at der bør gennemføres en egentlig undersøgelse af emnet.1

Baggrunden for dette efterfølgende paper er, at der nu kan fremlægges yderligere dokumentation for, at både danske embedsmænd og politikere samt amerikanske embedsmænd i perioden 1945-1958 opfattede Grønland og Færøerne som et bidrag til NATO i forbindelse med Danmarks samlede militære udgifter.

Jeg vil i denne sammenhæng bruge lejligheden til endnu en gang at takke forsker Sámal Tróndur Finnsson Johansen, Landsarkivet i Færøerne, for det tilsendte materiale samt vigtige diskussioner om sikkerhedspolitikken i det nordatlantiske område.

Med de nye oplysninger er det formålet at påvise, at ikke kun Grønland har haft økonomisk fordel af Rigsfællesskabet, men at Danmark også har haft store økono- miske fordele af, at Grønland har været en del af dette Rigsfællesskab. Samtidig er det formålet at give eksempler på, i hvilken udstrækning at økonomiske aspekter af sikkerhedspolitikken kan være med til at sikre Grønland en selvbærende økonomi under Selvstyre.

Alle synspunkter er forfatterens egne, og dette paper er udarbejdet i forfatterens fritid og er således ikke en del af Selvstyrekommissionens arbejde…”

Allaaserisap sinnera uani atuarneqarsinnaavoq / Læs hele arbejdspapiret her:
Økon aspekter USA militær i GRL

Økonomiske aspekter af Forsvarsaftalen mellem USA og Danmark om Grønland.

Forord

Udgivelsen af Dansk Udenrigspolitisk Instituts (DUPI’s) rapport “Grønland under den kolde krig” har startet en vigtig debat i det grønlandske samfund om Grønlands rolle som militær- geografisk område. DUPI-rapporten er et enestående grundlag for det videre dokumentations- arbejde for Grønlands rolle i den kolde krig i perioden 1949 til 1968. Men som det fremgik af et foredrag af en af forfatterne bag DUPI-rapporten, lektor Thorsten Borring Olesen fra Århus Universitet, på et møde den 15. maj 1997 på Ilisimatusarfik i Nuuk, har DUPI-forskerne kun i begrænset omfang haft mulighed for at tage alle aspekter op. Dette skyldes både manglende adgang til officielle aktstykker i USA og i Danmark, manglende tilførte ressourcer til løsning af opgaven fra den danske regerings side samt den begrænsning, der fra regeringens side lå i det relativt snævre kommissorium, som forskerne fik udstukket i forbindelse med overdragelsen af opgaven.

DUPI-forfatterne berører stort set ikke de økonomiske aspekter i forbindelse med Danmarks forhandlinger med USA og NATO vedr. de militære aktiviteter i Grønland. Denne diskussion er meget vigtig at få inddraget i den igangværende debat. Dette arbejdspapir er ikke en endelig undersøgelse af disse forhold, men snarere et oplæg, som kan danne grundlag for, at egentlige detaljerede undersøgelser kan påbegyndes…”

Allaaserisap sinnera uani atuarneqarsinnaavoq / Læs hele arbejdspapiret her:
Økon USA og DK vedr GRL